DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 juny 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Riba-roja de Túria. Convocatòria per a la provisió en propietat de quinze places de professor o professora de música i sis de dansa, per promoció interna. [2018/5386] (DIARI nº 8312, de 07.06.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nueva física gravitacional más allá de los límites de la relatividad general, CPI-18-154». [2018/5521] (DIARI nº 8312, de 07.06.2018)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2018, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2018-2019. Ref. 1068/18. [2018/5507] (DIARI nº 8312, de 07.06.2018)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2018, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoquen a concurs públic diverses places de professorat contractat doctor en règim d’interinitat. Ref. 1067/18. [2018/5508] (DIARI nº 8312, de 07.06.2018)

Ajuntament d’Alcàsser. Bases de la convocatòria per a la provisió d’un lloc d’oficial de la policia local mitjançant concurs oposició, promoció interna. [2018/4905] (DIARI nº 8312, de 07.06.2018)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en Reumatologia d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual fa pública la resolució provisional del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 21 de setembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/5596] (DIARI nº 8312, de 07.06.2018)