DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 juny 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es modifica la Resolució de 27 d’abril de 2018, per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal a places de grup A, subgrup A1, facultatius i facultatives especialistes, i se n’aproven les bases específiques, en el marc de les ofertes d’ocupació pública 2016-2017 d’aquesta entitat. [2018/5522] (DIARI nº 8311, de 06.06.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es corregeix l’omissió de l’itinerari professional en la Resolució rectoral número 0865/18 amb data de 4 de maig de 2018, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana d’informàtica. [2018/5348] (DIARI nº 8311, de 06.06.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2018, del Rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’informàtica d’aquesta universitat (oferta d’ocupació pública UVEG: 2016). [2018/5401] (DIARI nº 8311, de 06.06.2018)

ACORD de 4 de juny de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual designa els membres que formaran part del tribunal de selecció en la convocatòria 07/2017, aprovada pel Consell d’aquesta institució el 21 de desembre de 2017, per a cobrir una plaça d’ajudant de gestió informàtica, subgrup A2, sector administració especial, mitjançant promoció interna. [2018/5535] (DIARI nº 8311, de 06.06.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2018, del Rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’arxius i biblioteques d’aquesta universitat (oferta d’ocupació pública UVEG 2017). [2018/5402] (DIARI nº 8311, de 06.06.2018)

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio de colaboración entre la Generalitat a través de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y la Universitat de València, para la creación y funcionamiento de la Cátedra de Gobierno Abierto y Open Data, para el ejercicio 2017. CPI-18-145». [2018/5449] (DIARI nº 8311, de 06.06.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «SAGI-STH: Southern regional node of statistics for the australian grains industry (SAGY). CPI-18-090». [2018/5448] (DIARI nº 8311, de 06.06.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica especialista de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Therapeutic modulation of MBNL1-2 Gene expression in myotonic dystrophy. CPI-18-150». [2018/5450] (DIARI nº 8311, de 06.06.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «The third continuous development and operations phase of a eumetsat satellite applications facility on land surface analysis-Lsa Saf Cdop-3. CPI-18-151». [2018/5451] (DIARI nº 8311, de 06.06.2018)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Colaboración en la realización de un estudio básico del sistema de información multiterritorial de la Comunidad Valenciana FASE I, CPI-18-153». [2018/5452] (DIARI nº 8311, de 06.06.2018)