DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 juny 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Aielo de Malferit. Suspensió cautelar de l’oferta d’ocupació pública per a 2017 quant a les tres places a cobrir per promoció interna. [2018/5144] (DIARI nº 8310, de 05.06.2018)

Ajuntament de Carcaixent. Modificació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2017. [2018/5143] (DIARI nº 8310, de 05.06.2018)

Ajuntament d’Alcàsser. Bases i convocatòria per a cobrir el lloc d’agent de la policia local mitjançant oposició pel torn lliure. [2018/4900] (DIARI nº 8310, de 05.06.2018)

Ajuntament de Vinaròs. Convocatòria per a la provisió en propietat de cinc places d’agent de la policia local incloses en l’oferta d’ocupació pública 2016 i 2017. [2018/5230] (DIARI nº 8310, de 05.06.2018)

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Bioeventos en el registro de micromamíferos del mioceno continental en el mediterráneo occidental. CPI-18-138». [2018/5389] (DIARI nº 8310, de 05.06.2018)

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «AGL2017-87723-P. Relación hospedador-patógeno en vibrio vulnificus: aproximación de gen simple y ómica III, CPI-18-136», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/5387] (DIARI nº 8310, de 05.06.2018)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Diseño racional de materiales a escala micro, nano y clúster basados en metales del grupo seis para aplicaciones en catálisis y fotocatálisis combinando teoría y experimento». Codi CTQ2015-65207-P. [2018/5438] (DIARI nº 8310, de 05.06.2018)

Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. Convocatòria número 1/2018 per a la provisió d’un lloc de caràcter laboral temporal, en la modalitat de contracte de relleu a temps parcial. [2018/5466] (DIARI nº 8310, de 05.06.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Dimensión afectiva del dolor crónico inflamatorio como factor de riesgo de la recaída en el alcoholismo: papel de los opioides endógenos. CPI-18-124», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/5427] (DIARI nº 8310, de 05.06.2018)