DOGV Ofertes d'ocupació pública

05 juny 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Callosa de Segura. CORRECCIÓ d’errades de les bases específiques per a la provisió en propietat, per mitjà d’oposició pel torn lliure, d’una plaça d’intendent en cap de la policia local. [2018/5412] (DIARI nº 8309, de 04.06.2018)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «El pasado lejano: aproximación a la conducta y la ocupación del territorio en el paleolítico valenciano. CPI-18-131». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2017-060). [2018/5349] (DIARI nº 8309, de 04.06.2018)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Perovskite thin-film photovoltaics (PERTPV), CPI-18-147». [2018/5351] (DIARI nº 8309, de 04.06.2018)

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «BFU2017-89594-R - Genómica y evolución de bacterias resistentes a antibióticos: de la epidemiología molecular a la filogenómica. CPI-18-135», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/5350] (DIARI nº 8309, de 04.06.2018)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Hacia una sociedad más empática y cooperativa: mecanismos psicobiológicos de la cooperación. CPI-18-149», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/5352] (DIARI nº 8309, de 04.06.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual convoca les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de castellà per a estrangers i nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia de castellà per a estrangers, en el marc del procediment selectiu convocat per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2018/5446] (DIARI nº 8309, de 04.06.2018)