DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 maig 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Paterna. Bases del procediment selectiu per a creació de la borsa de treball de caràcter temporal d’assessor jurídic, per a l’Àrea d’Inclusió Social, enquadrat en el grup A1, establint com a sistema de selecció el concurs oposició. [2018/4342] (DIARI nº 8291, de 10.05.2018)

Ajuntament de Paterna. Bases del procediment selectiu per a creació de la borsa de treball de caràcter temporal de tècnic d’orientació laboral, enquadrat en el grup A2, establint com a sistema de selecció el concurs oposició. [2018/4346] (DIARI nº 8291, de 10.05.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la la constitució d’una borsa de treball per a la selecció d’una plaça de personal investigador en formació de caràcter predoctoral vinculada al projecte: «Estudio experimental y teórico de las estructuras, morfologías, fotoluminiscencia y propiedades fotocatalíticas de los compuestos AMoO4 (A= Ge, Sn, Pb)». Referència GRISOLIAP/2018/064. [2018/4450] (DIARI nº 8291, de 10.05.2018)

Ajuntament de Paterna. Bases del procediment selectiu per a creació de la borsa de treball de caràcter temporal d’especialista en integració social, enquadrat en el grup C, subgrup C1, establint com a sistema de selecció el concurs oposició. [2018/4348] (DIARI nº 8291, de 10.05.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la la constitució d’una borsa de treball per a la selecció d’una plaça de personal investigador en formació de caràcter predoctoral vinculada al projecte: «Estudio de marcadores de biocompatibilidad y eficiencia en biomateriales para regeneración ósea». Referència GRISOLIAP/2018/091. [2018/4452] (DIARI nº 8291, de 10.05.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la la constitució d’una borsa de treball per a la selecció d’una plaça de personal investigador en formació de caràcter predoctoral vinculada al projecte «Perovskita híbrida para fotovoltaica: respuesta optoelectrónica y mecanismos de operación». Referència GRISOLIAP/2018/073. [2018/4453] (DIARI nº 8291, de 10.05.2018)