DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 maig 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Cox. Desistiment del procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la provisió per mitjà de nomenament interí, pel sistema d’oposició lliure, d’agents de policia local. [2018/3873] (DIARI nº 8290, de 09.05.2018)

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Búsqueda de biomarcadores moleculares y celulares relacionados con la evolución de una enfermedad rara: estudio multidisciplinar en pacientes españoles con síndrome IDIC 15. CPI-18-101». [2018/4467] (DIARI nº 8290, de 09.05.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor). Convocatòria número 1. [2018/4403] (DIARI nº 8290, de 09.05.2018)

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Api-Ecosystem for cross-sectorial exchange of 3D personal data - Bodypass. CPI-18-107». [2018/4468] (DIARI nº 8290, de 09.05.2018)

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Big data for medical analytics (Bigmedilytics). CPI-18-108». [2018/4469] (DIARI nº 8290, de 09.05.2018)

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Conceptualización, análisis y operativización de los indicadores del plan estratégico de empleo, emprendimiento y formación en la ciudad de València 2017-2020. CPI-18-100». [2018/4465] (DIARI nº 8290, de 09.05.2018)

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Unidad de Excelencia María de Maeztu (2016-2019). CPI-18-111», finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. [2018/4470] (DIARI nº 8290, de 09.05.2018)