DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 maig 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d’entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2018-2019. [2018/3894] (DIARI nº 8286, de 03.05.2018)

Ajuntament d’Elda. Bases específiques de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar d’administració general, mitjançant el sistema d’oposició, pel torn lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2016. [2018/4203] (DIARI nº 8286, de 03.05.2018)

Ajuntament d’Elda. Bases específiques de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica de gestió i direcció d’empresa, mitjançant el sistema d’oposició, pel torn lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2015. [2018/4206] (DIARI nº 8286, de 03.05.2018)

Ajuntament d’Elda. Bases específiques de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica de relacions laborals, mitjançant el sistema d’oposició, pel torn lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2015. [2018/4208] (DIARI nº 8286, de 03.05.2018)

Ajuntament d’Elda. Bases específíques de la convocatòria per a la provisió en propietat de dues places d’arquitecte o arquitecta superior, mitjançant el sistema d’oposició, pel torn lliure, corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2015 i 2016. [2018/4209] (DIARI nº 8286, de 03.05.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 16 d’abril de 2018, del rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’enginyeria d’aquesta Universitat. Oferta d’ocupació pública UVEG: 2015. [2018/4084] (DIARI nº 8286, de 03.05.2018)

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Mecanismos, evolución y función de la coloración en lagartos del genero podarcis. CPI-18-093». [2018/4244] (DIARI nº 8286, de 03.05.2018)

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo, implementación y validación de un protocolo de tratamiento de la adicción al juego. CPI-18-091». [2018/4243] (DIARI nº 8286, de 03.05.2018)

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Peptide-DM. Desarrollo de péptidos bloqueadores de la toxicidad de expansiones cug responsables de distrofia miotonica. CPI-18-094». [2018/4245] (DIARI nº 8286, de 03.05.2018)

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Química supramolecular médica: avances en el diseño, síntesis y estudio de compuestos bioactivos con acción antioxidante, antitumoral y/o antiparasitaria. CPI-18-095». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2015-002). [2018/4246] (DIARI nº 8286, de 03.05.2018)

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UV-Cátedra Joan Fuster. CPI-18-062» [2018/4242] (DIARI nº 8286, de 03.05.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2018, del Rectorat, per la qual es publica la modificació de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis. [2018/4264] (DIARI nº 8286, de 03.05.2018)