DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 maig 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de l’Olleria. Oferta pública d’ocupació addicional de 2018. [2018/3500] (DIARI nº 8285, de 02.05.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2017, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 15/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016. [2018/4117] (DIARI nº 8285, de 02.05.2018)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2017, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 14/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016. [2018/4116] (DIARI nº 8285, de 02.05.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2017, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 17/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016. [2018/4118] (DIARI nº 8285, de 02.05.2018)

Ajuntament de Torrent. Ampliació del termini de convocatòria de l’oferta d’ocupació pública de 2016. [2018/3538] (DIARI nº 8285, de 02.05.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2017, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 18/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016. [2018/4119] (DIARI nº 8285, de 02.05.2018)

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «NEO9TEC. Diagnóstico precoz de la sepsis neonatal mediante la monitorización de la variabilidad cardíaca. CPI-18-087». [2018/4103] (DIARI nº 8285, de 02.05.2018)

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Realización de estudios de farmacología dermatológica in vitro e in vivo. CPI-18-088». [2018/4104] (DIARI nº 8285, de 02.05.2018)

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Provision of services relating to on-clinical, pharmacological research. CPI-18-089». [2018/4105] (DIARI nº 8285, de 02.05.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a cobrir places de personal investigador doctor per a suport dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I per obra o servei determinat. [2018/4216] (DIARI nº 8285, de 02.05.2018)

Convocatòria de concurs oposició per a la selecció d’un treballador social, per promoció interna. [2018/3488] (DIARI nº 8285, de 02.05.2018)