DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 maig 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 3 d’abril de 2018, per la qual es convocava la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 28/2018. [2018/4222] (DIARI nº 8284, de 30.04.2018)

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2018, de la presidenta del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es modifica la distribució de places d’infermer o infermera i fisioterapeuta, incloses en l’oferta d’ocupació pública de 2017. [2018/4163] (DIARI nº 8284, de 30.04.2018)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2018, del director general de Recursos Humans, que modifica el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel torn d’accés lliure per a la provisió de vacants d’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa de la funció administrativa d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/4036] (DIARI nº 8284, de 30.04.2018)

Presidència de la Generalitat. RESOLUCIÓ de 18 de març de 2018, de la Direcció General d’‘Administració Local, per la qual es dóna publicitat a la convocatòria i a les bases per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de tresoreria de l’Ajuntament d’Alacant. [2018/4002] (DIARI nº 8284, de 30.04.2018)