DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 febrer 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa de treball temporal per al nomenament de personal funcionari interí del cos superior tècnic d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01. [2018/1099] (DIARI nº 8232, de 12.02.2018)

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2018, del sotssecretari, per la qual es modifica la composició dels membres de la comissió de valoració que han d’avaluar la prova pràctica selectiva establida per a la constitució de les borses de treball específiques per a substitucions temporals, en llocs de treball de l’escala C2-05-02, auxiliars de cuina, del cos C2-05, en la província d’Alacant, convocada mitjançant la Resolució de 28 de setembre de 2017 d’aquesta mateixa Sotssecretaria (DOGV 8140, 03.10.2017). [2018/1277] (DIARI nº 8232, de 12.02.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. (Grup de investigació WANT Prevención Psicosocial y organizaciones saludables). [2018/881] (DIARI nº 8232, de 12.02.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei (temps parcial). Grup d’investigació Innovació Social i Desenvolupament Humà/Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (Social Innova-IIDL), Codi del grup:169. [2018/1084] (DIARI nº 8232, de 12.02.2018)

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Caracterización y optimización de la aptitud reproductiva y producción y calidad espermética de las razas caprinas Boer y Murciano-Granadina. CPI-18-010», (REF. RTA2013-00107-C03-03), cofinançat per INIA (MINEICO) i per la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER - «una manera de fer Europa. [2018/1088] (DIARI nº 8232, de 12.02.2018)

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Designing a network of cooperating creative communities for developing a sharing economy (OPEN DOORS). CPI-18-031». [2018/1090] (DIARI nº 8232, de 12.02.2018)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dos places de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa para promoción y apoyo de proyectos H2020 en la Universitat de València. PROA-H2020-UV. CPI-18-033». [2018/1091] (DIARI nº 8232, de 12.02.2018)

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio científico de la simbiòtica ubicada en la EDAR de Quart-Benager. CPI-18-022», a càrrec del Programa d’ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d’investigació o de transferència tecnològica. (APOTIP/2017/019). [2018/1089] (DIARI nº 8232, de 12.02.2018)