DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 febrer 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Almussafes. Bases i convocatòria per a la provisió en propietat de tres places d’agent de la policia local (una per torn de mobilitat i dues per torn lliure). [2018/866] (DIARI nº 8231, de 09.02.2018)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es declaren concloses les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, de l’escala tècnica superior d’investigació (perfil Difracció RX - pols i microcristalls). [2018/796] (DIARI nº 8231, de 09.02.2018)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Silknow. Silk heritage in the knowledge society: from punched cards to big data, deep learning and visual/tangible simulations. CPI-18-019». [2018/1038] (DIARI nº 8231, de 09.02.2018)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial/a de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Enhancing health systems sustainability by providing cost-efficiency data of evidenced based interventions for chronic management instratified population based on clinical socio-economic determinants (EFFICHRONIC). CPI-18-018». [2018/1037] (DIARI nº 8231, de 09.02.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Silknow. Silk heritage in the knowledge society: from punched cards to big data, deep learning and visual/tangible simulations. CPI-18-020». [2018/1039] (DIARI nº 8231, de 09.02.2018)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Silknow. Silk heritage in the knowledge society: from punched cards to big data, deep learning and visual/tangible simulations. CPI-18-020». [2018/1040] (DIARI nº 8231, de 09.02.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat doctor interí a temps complet de caràcter temporal (convocatòria ordinària núm. 8. Curs acadèmic 2017/18). [2018/1192] (DIARI nº 8231, de 09.02.2018)

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Efectos directos y remotos de la respuesta inflamatoria sobre las células madre naturales. CPI-18-025». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2017-030). [2018/1041] (DIARI nº 8231, de 09.02.2018)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), de convocatòria de provisió, pel sistema de lliure designació, de la direcció de Recursos Humans d’aquesta entitat (LD/01/2018). [2018/1056] (DIARI nº 8231, de 09.02.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, de la presidenta del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual s’adopten les determinacions necessàries sobre l’homologació o equivalència dels llocs de treball del Consorci a l’estructura dels llocs de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/1185] (DIARI nº 8231, de 09.02.2018)

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es modifica el sistema de provisió dels llocs de secretaria, intervenció, tresoreria, oficialia major i viceintervenció de la Diputació Provincial de València. [2018/1259] (DIARI nº 8231, de 09.02.2018)