DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 febrer 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evolución dirigida de virus oncolíticos (OViDE). CPI-18-016». [2018/1026] (DIARI nº 8230, de 08.02.2018)

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica especialista de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evolución dirigida de virus oncolíticos (OViDE). CPI-18-017». [2018/1027] (DIARI nº 8230, de 08.02.2018)

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Developing mediterranean-specific protocols to protect biodiversity from litter impact at basin and local mpas scales (MEDSEALITTER). CPI-18-014». [2018/1024] (DIARI nº 8230, de 08.02.2018)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Plataforma de proteómica, genotipado y líneas celulares (PT17/0019/0019). (Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Economia, Industria y Competitividad). CPI-18-015», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER «Una manera de fer Europa». [2018/1025] (DIARI nº 8230, de 08.02.2018)

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Concepts and tools in molecular spintronics-cosmics. CPI-18-013». [2018/1023] (DIARI nº 8230, de 08.02.2018)