DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 febrer 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Manuel. Oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2018. [2018/731] (DIARI nº 8229, de 07.02.2018)

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2018, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els lloc de treball anunciats en la convocatòria 58/2017 . [2018/1009] (DIARI nº 8229, de 07.02.2018)

Ajuntament de Manises. Extracte de les bases per a cobrir una plaça de treballador social o treballadora social (tècnic/a mitjà/ana de serveis socials), pertanyent al grup A, subgrup A2, vacant en la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Manises, mitjançant el sistema de concurs oposició pel torn lliure. [2018/769] (DIARI nº 8229, de 07.02.2018)

Ajuntament de Manises. Extracte de les bases per a cobrir una plaça d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, pertanyent al grup A, subgrup A2, vacant en la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Manises, mitjançant el sistema d’oposició pel torn lliure. [2018/770] (DIARI nº 8229, de 07.02.2018)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública addicional per a l’any 2018 de places de professorat contractat doctor de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. [2018/1093] (DIARI nº 8229, de 07.02.2018)

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Utility of omic-based biomakers in characterizing older individuals at risk for frailty, its progression to disability and general consequences to health and well-being-the frailomic initiative (FRAILOMIC). CPI-18-011». [2018/1018] (DIARI nº 8229, de 07.02.2018)

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Face-The core platform of the spanish public authorities to process the european standard on electronic invoice. CPI-18-012». [2018/1019] (DIARI nº 8229, de 07.02.2018)

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Papel de la impronta genómica y su regulación epigenética en células madre neurales: relación con la formación de tumores. CPI-18-009», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER «Una manera de fer Europa». [2018/1017] (DIARI nº 8229, de 07.02.2018)