DOGV Ofertes d'ocupació pública

05 febrer 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Soporte técnico para el gestor documental de la AEPD (ALFRESCO). CPI-18-004». [2018/808] (DIARI nº 8225, de 01.02.2018)

Ajuntament de Xeraco. Oferta d’ocupació pública de 2017. [2018/516] (DIARI nº 8226, de 02.02.2018)

Ajuntament d’Alberic. Informació de la modificació de l’oferta d’ocupació per a l’any 2017. [2018/587] (DIARI nº 8226, de 02.02.2018)

Ajuntament de Carlet. Convocatòria per a la sol·licitud de comissió de serveis oberta per als agents de policia local de la Comunitat Valenciana (171/2018). [2018/901] (DIARI nº 8226, de 02.02.2018)

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Convocatòria per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal de cap de l’Àrea de Recursos Humans. [2018/958] (DIARI nº 8226, de 02.02.2018)

Ajuntament de Miramar. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a 2018. [2018/566] (DIARI nº 8226, de 02.02.2018)

Ajuntament de Cullera. Informació pública d’un concurs oposició per promoció interna per a la provisió en propietat de les places vacants d’oficial de policia local existents en la plantilla 2018. [2018/404] (DIARI nº 8226, de 02.02.2018)

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desafíos presentes y futuros del experimento LHCB del CERN (II). CPI-18-007», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/812] (DIARI nº 8226, de 02.02.2018)

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Smart (multi) functional photoactive nanosystems. CPI-18-008», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/813] (DIARI nº 8226, de 02.02.2018)