DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 gener 2018

Ofertes d’ocupació pública

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa de treball temporal per al nomenament de personal funcionari interí, subgrup A1, sector administració especial, tècnic/a de seguretat i salut, OOP 2010. [2017/11905] (DIARI nº 8210, de 11.01.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de desembre de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per a curs 2017-2018. [2018/175] (DIARI nº 8210, de 11.01.2018)

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica especialista de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Heteroestructuras y dispositivos híbridos basados en moléculas magnéticas y materiales bidimensionales superconductores o magnéticos. CPI-17-381». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2017-066). [2017/12158] (DIARI nº 8210, de 11.01.2018)

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Integración de ómicas para el análisis de las interacciones Gen-Dieta en enfermedades cardiometabólicas: incorporación de la perspectiva de género en la nutrición de precisión. CPI-17-387». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2017-017). [2017/12160] (DIARI nº 8210, de 11.01.2018)