DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 gener 2018

Ofertes d’ocupació pública

Ajuntament de Torrent. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2017. [2017/12148] (DIARI nº 8201, de 29.12.2017)

Ajuntament de la Vall d’Uixó. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2017. [2017/11912] (DIARI nº 8201, de 29.12.2017)

RESOLUCIÓ 22 de desembre de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’ordena la publicació del Pacte de la Mesa Sectorial de Sanitat sobre el permís de gestació i sobre la consideració del supòsit de part amb efecte equivalent al permís per malaltia greu de familiar. [2017/12092] (DIARI nº 8201, de 29.12.2017)

Ajuntament de Castelló de la Plana. Ampliació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2017. [2017/11914] (DIARI nº 8201, de 29.12.2017)

Ajuntament de Chiva. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2017. [2017/12073] (DIARI nº 8201, de 29.12.2017)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2017, del director general, sobre la relació de llocs de treball de l’entitat VAERSA, Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA, per a l’exercici 2017. [2017/11989] (DIARI nº 8201, de 29.12.2017)

Fundació Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània. Relació de llocs de treball per a l’any 2017. [2017/11782] (DIARI nº 8201, de 29.12.2017)
- vegeu text

Ajuntament de Manises. Oferta d’ocupació pública de l’exercici 2017. [2017/12003] (DIARI nº 8201, de 29.12.2017)

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2017, del director general de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per la qual es dóna publicitat a l’oferta d’ocupació pública de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, de 2017. [2017/12166] (DIARI nº 8201, de 29.12.2017)

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2017, del president de CulturArts Generalitat, per mitjà de la qual es publica l’Acord del Consell de Direcció de l’entitat, adoptat en la reunió celebrada el 27 desembre de 2017, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017. [2017/12144] (DIARI nº 8201, de 29.12.2017)

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2016, de la presidenta de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS), per mitjà de la qual es dóna publicitat a l’acord del Consell de Direcció de l’entitat adoptat el dia 18 de desembre de 2017 per la qual es va aprovar l’oferta d’ocupació pública per al 2017. [2017/12167] (DIARI nº 8201, de 29.12.2017)

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2017, del director gerent de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) per a l’any 2017. [2017/12125] (DIARI nº 8201, de 29.12.2017)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2017, del director gerent de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), per la qual es publica la relació de llocs de treball de la Fundació per a l’exercici 2017. [2017/11935] (DIARI nº 8201, de 29.12.2017)