DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 març 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Massanassa. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/2306] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2019, de la presidenta de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS), mitjançant la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell de Direcció de l’entitat adoptat el dia 13 de març de 2019, pel qual es va aprovar l’oferta d’ocupació pública per al 2018. [2019/2790] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 de març de 2019, del director gerent del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal de la categoria de terapeuta ocupacional (BET/01/19). [2019/2751] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

Ajuntament de Calp. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/2132] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

Ajuntament d’Onda. Convocatòria i bases per a la provisió en propietat, per promoció interna, de dues places d’oficial de la policia local. [2019/2402] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Bases y convocatòria per a la provisió d’una plaça d’inspector de la policía local. [2019/2295] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

RESOLUCIÓ 6 de març de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Urban_rural connectivity in non-metropolitan regions (URRUC). CPI-19-066». [2019/2477] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Therapeutic targeting of MBNL micrornas as innovative treatments for Myotonic Dystrophy. CPI-19-063». [2019/2475] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Donación para el tratamiento mediante estimulación cerebral para la prevención del Alzheimer. CPI-19-069». [2019/2567] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ d’11 de març de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca l’ampliació d’una borsa de treball temporal del grup A, subgrup A2, de l’escala tècnica mitjana d’informàtica, sector d’administració especial, d’aquesta universitat. [2019/2669] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas interacciones en la frontera de altas energías. CPI-18-064». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2017-053). [2019/2546] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors júniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de recubrimientos basados en compuestos organometálicos para la mejora de la calidad del aire en ambientes interiores, AMBICOAT. CPI-19-065». [2019/2566] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Caracterización, genotipado e informatización de material depositado en las colecciones vegetales en el Banco de Germoplasma del Jardí Botànic de la Universitat de València. CPI-19-060». [2019/2545] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2019, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i les funcionàries del grup A (subgrups A1 i A2), sector d’administració general, de les següents escales: escala de tècnics de gestió i escala de gestió universitària d’aquesta universitat. [2019/2671] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

Ajuntament d’Alberic. Bases i convocatòria per a proveir sis places d’agent de la policia local, mitjançant el sistema de concurs oposició, en torn lliure. [2019/2229] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)

Ajuntament d’Onda. Convocatòria i bases per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector o inspectora de la policia local, per promoció interna. [2019/2396] (DIARI nº 8510, de 21.03.2019)