DOGV Ofertes d'ocupació pública

18 octubre 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de vicegerent de Personal i Organització. [2018/9486] (DIARI nº 8404, de 17.10.2018)

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evolución del sistema CANOA y ejecución de la contabilidad 2015. CPI-18-309». [2018/9358] (DIARI nº 8404, de 17.10.2018)

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Mantenimiento evolutivo de los sistemas de información de incidencias en tiempo real. CPI-18-308». [2018/9357] (DIARI nº 8404, de 17.10.2018)

RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Enhancing health systems sustainability by providing cost-efficiency data of evidenced based interventions for chronic management in stratified population based on clinical socio-economic determinants (EFFICHRONIC). CPI-18-307». [2018/9356] (DIARI nº 8404, de 17.10.2018)

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «MPI partner group on colloidal methods for multifunctional materials. CPI-18-310». [2018/9359] (DIARI nº 8404, de 17.10.2018)

RESOLUCIÓ de 4 de octubre de 2018, del rector, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala analista programador o programadora, pel torn de promoció interna, per mitjà del sistema de concurs oposició (CODI: 2018/P/FC/C/5), corresponent a les ofertes d’ocupació pública de l’any 2016 i any 2017 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2018/9417] (DIARI nº 8404, de 17.10.2018)

Ajuntament de Pilar de la Horadada. Extracte de la rectificació de les bases del procés de selecció d’una plaça de tècnic o tècnica d’administració general. [2018/9410] (DIARI nº 8404, de 17.10.2018)

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2018, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2018-2019. [2018/9429] (DIARI nº 8404, de 17.10.2018)