Borses docents

País Valencià

País Valencià

Actualizació de borses de personal no docent

Publicat 03 setembre 2018

Alacant

Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2018 (Data de Publicació: 03/09/2018)

Castelló

Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2018 (Data de Publicació: 03/09/2018)

València

Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2018 (Data de Publicació: 03/09/2018)

País Valencià

Correcció d’errades del llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en la borsa de treball de catedràtics de Música i Arts Escèniques, especialitat Repertori amb Piano per a Instruments

Publicat 01 agost 2018

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Resolució de 30 de juliol de 2018, per la qual es publica el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en la borsa de treball del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat de Repertori amb Piano per a Instruments (5B4).

País Valencià

Correcció d’errades del llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en la borsa de treball de catedràtics de Música i Arts Escèniques, especialitat Repertori amb Piano per a Veu

Publicat 01 agost 2018

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Resolució de 30 de juliol de 2018, per la queal es publica el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en la borsa de treball del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat de Repertori amb Piano per a Veu (5B3).

País Valencià

Llistes definitives d’aspirants a la borsa de treball Catedràtics de Música i Arts Escèniques, especialitat de Repertori amb piano per a instruments, i convocatòria a la Prova d’Aptitud

Publicat 31 juliol 2018

País Valencià

Llistes definitives d’aspirants a la borsa de treball Catedràtics de Música i Arts Escèniques, especialitat Dolçaina, i convocatòria prova d’aptitud

Publicat 31 juliol 2018

País Valencià

Llistes definitives d’aspirants a la borsa Catedràtics de Música i Arts Escèniques, especialitat Repertori amb piano per a veu, i convocatòria a la Prova d’Aptitud

Publicat 31 juliol 2018

Borses de treballPaís Valencià

Correcció d’errors a la borsa extraordinària de l’especialitat d’Administració d’empreses

Publicat 27 juliol 2018

Correcció d’errors a les llistes definitives de la borsa extraordinària del cos d’Ensenyament Secundari en l’especialitat d’Administració d’empreses


Consulta la correcció ací

 

País Valencià

Noves incorporacions a la borsa d’interins del cos de mestres

Publicat 25 juliol 2018

Resolució

Llistat amb les noves incorporacions a la borsa del cos de mestres

Els participants dels procediments selectius de l’oposició de 2018 que superen la fase d’oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’adjudicació a partir del dia 25 de juliol.
Els aspirants que estiguen en la borsa i s’incorporen per un altre cos o especialitat i vullguen estar desactivats de totes les borses, hauran d’entrar en l’aplicació telemàtica i desactivar-se de les mateixes, i els que es troben desactivats hauran activar-se i, si ho desitgen, tornar a desactivar-se.

Així mateix el punt primer de la Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana, establix: “Els funcionaris de carrera, en pràctiques, i integrants de les borses de treball dels cossos docents que estiguen en possessió de les titulacions administratives relacionades a continuació hauran d’instar la seua inscripció en el Registre de Personal Docent:

 • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament En Valencià.
 • Diploma de Mestre en Valencià.
 • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera.
 • La inscripció serà necessària per a l’adjudicació dels llocs de treball quan així ho exigisca la seua convocatòria, siga quin siga el sistema de provisió legal o reglamentàriament establit, així com en els nomenaments de personal funcionari interí”.

  País Valencià

  Borsa de Repertori amb Piano per a Instruments: llistes provisionals

  Publicat 20 juliol 2018

  Relació provisional d’aspirants a la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat de Repertori amb Piano per a Instruments.

  1. Resolució provisional
  2. Llistat alfabètic
  3. Exclosos

   

  Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.