Borses docents

País Valencià

Instruments Històrics de Vent: llistes provisionals

Publicat 13 setembre 2018

Llistes provisionals d’integrants de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escéniques de l’especialitat d’Instruments Històrics de Vent.

  1. Resolució
  2. Listado Baremo
  3. Excluidos

País Valencià

País Valencià

Actualizació de borses de personal no docent

Publicat 03 setembre 2018

Alacant

Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2018 (Data de Publicació: 03/09/2018)

Castelló

Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2018 (Data de Publicació: 03/09/2018)

València

Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2018 (Data de Publicació: 03/09/2018)

País Valencià

Correcció d’errades del llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en la borsa de treball de catedràtics de Música i Arts Escèniques, especialitat Repertori amb Piano per a Instruments

Publicat 01 agost 2018

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Resolució de 30 de juliol de 2018, per la qual es publica el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en la borsa de treball del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat de Repertori amb Piano per a Instruments (5B4).

País Valencià

Correcció d’errades del llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en la borsa de treball de catedràtics de Música i Arts Escèniques, especialitat Repertori amb Piano per a Veu

Publicat 01 agost 2018

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Resolució de 30 de juliol de 2018, per la queal es publica el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en la borsa de treball del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat de Repertori amb Piano per a Veu (5B3).

País Valencià

Llistes definitives d’aspirants a la borsa de treball Catedràtics de Música i Arts Escèniques, especialitat de Repertori amb piano per a instruments, i convocatòria a la Prova d’Aptitud

Publicat 31 juliol 2018

País Valencià

Llistes definitives d’aspirants a la borsa de treball Catedràtics de Música i Arts Escèniques, especialitat Dolçaina, i convocatòria prova d’aptitud

Publicat 31 juliol 2018

País Valencià

Llistes definitives d’aspirants a la borsa Catedràtics de Música i Arts Escèniques, especialitat Repertori amb piano per a veu, i convocatòria a la Prova d’Aptitud

Publicat 31 juliol 2018

Borses de treballPaís Valencià

Correcció d’errors a la borsa extraordinària de l’especialitat d’Administració d’empreses

Publicat 27 juliol 2018

Correcció d’errors a les llistes definitives de la borsa extraordinària del cos d’Ensenyament Secundari en l’especialitat d’Administració d’empreses


Consulta la correcció ací

 

País Valencià

Noves incorporacions a la borsa d’interins del cos de mestres

Publicat 25 juliol 2018

Resolució

Llistat amb les noves incorporacions a la borsa del cos de mestres

Els participants dels procediments selectius de l’oposició de 2018 que superen la fase d’oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’adjudicació a partir del dia 25 de juliol.
Els aspirants que estiguen en la borsa i s’incorporen per un altre cos o especialitat i vullguen estar desactivats de totes les borses, hauran d’entrar en l’aplicació telemàtica i desactivar-se de les mateixes, i els que es troben desactivats hauran activar-se i, si ho desitgen, tornar a desactivar-se.

Així mateix el punt primer de la Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana, establix: “Els funcionaris de carrera, en pràctiques, i integrants de les borses de treball dels cossos docents que estiguen en possessió de les titulacions administratives relacionades a continuació hauran d’instar la seua inscripció en el Registre de Personal Docent:

  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament En Valencià.
  • Diploma de Mestre en Valencià.
  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera.
  • La inscripció serà necessària per a l’adjudicació dels llocs de treball quan així ho exigisca la seua convocatòria, siga quin siga el sistema de provisió legal o reglamentàriament establit, així com en els nomenaments de personal funcionari interí”.

    Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.