Notícies sobre Oposicions


Oposicions Continuen els mateixos problemes de sempre en les oposicions

Dimarts 19 juliol 2016 17:10 h | 1

Tribunals amb ordres d’aprovar un determinat nombre d’aspirants, problemes en la baremació de mèrits, descompensació de notes entre províncies, places desertes, tribunals que no són de l’especialitat, etc.


Oposicions Comencen les oposicions als cossos docents

Dimarts 28 juny 2016 16:06 h | Comenta la noticia

STEPV està visitant els tribunals per atendre les persones aspirants sobre qualsevol aspecte relacionat amb les oposicions.


Oposicions STEPV proposa l’ajornament de les oposicions als conservaris superiors de l’oferta 2016

Dijous 05 maig 2016 16:57 h | Comenta la noticia

La negociació d’oposicions de catedràtics de música i arts escèniques i les comissions de serveis s’ha ajornat per manca de temps


Oposicions STEPV insisteix en propostes per millorar la convocatòria d’oposicions

Dijous 28 abril 2016 16:58 h | 1

La negociació d’oposicions de catedràtics de música i arts escèniques i les comissions de serveis s’ha ajornat per manca de temps


Oposicions Es negocia en Mesa Tècnica la convocatòria d’oposicions

Dijous 21 abril 2016 18:56 h | 4

El Sindicat fa propostes per millorar la convocatòria d’oposicions


Oposicions La Conselleria presenta l’oferta pública d’ocupació definitiva

Dijous 25 febrer 2016 14:03 h | 15

Les especialitats del cos de professorat d’Art Plàstiques i Disseny i les d’algunes especialitats de PTFP es convocaran en 2017


Oposicions La Conselleria es compromet a resoldre el procediment de càtedres de secundària i EOI

Divendres 05 febrer 2016 12:41 h | 1

Recordem que el procediment es va iniciar en 2009, però es va paralitzar posteriorment


Oposicions Què proposa STEPV sobre l’oferta pública d’ocupació?

Dimecres 03 febrer 2016 17:19 h | Comenta la noticia

STEPV considera l’oferta pública d’ocupació de la conselleria suposa començar la casa per la teulada.


Oposicions Conselleria modifica el repartiment de places en EOI i ensenyaments artístics

Dimecres 23 desembre 2015 14:00 h | 2

STEPV considera que cal donar solució al professorat en expectativa i millorar les plantilles, i després parlar de l’oferta


Oposicions Conselleria proposa una oferta pública d’ocupació docent de 1055 places

Divendres 18 desembre 2015 14:46 h | Comenta la noticia

STEPV ha condicionat aquesta oferta a l’existència d’un pla d’estabilitat i d’un accés diferenciat per al professorat interí


Oposicions Sobre la puntuació del nivell avançat de valencià en EOI en les oposicions

Divendres 17 juliol 2015 12:15 h | Comenta la noticia

Com sabeu alguns tribunals d’AL han comunicat que modifiquen la puntuació de l’apartat 2.4.2 de les oposicions per treure la puntuació del nivell avançat de valencià de les EOI.


Oposicions STEPV prepararà recursos d’alçada a disposició dels aspirants d’oposicions que ho requerisquen

Dimecres 15 juliol 2015 20:29 h | Comenta la noticia

Han estat moltes les queixes dels aspirants a oposicions per les baixes puntuacions en les proves, especialment en els supòsits pràctics