Meses de negociació

STEPV exigeix un procés d’oposicions més just i transparent

També ha exigit la convocatòria d’una Mesa Sectorial per a tractar la recuperació i ampliació de les plantilles

STEPV intervé en la Mesa Sectorial d'aquest matí

STEPV

Dijous 15 març 2018 16:19 h

Aquest matí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per a tractar la convocatòria d’oposicions del cos de mestres que, segons Conselleria es publicarà després de Pasqua. Recordem que l’oferta de places per al cos de mestres és de 3.000 places per a 2018, distribuïdes de la següent manera: 675 Educació Infantil, 400 Llengua Estrangera: Anglés, 180 Educació Física, 150 Música, 500 Audició i Llenguatge, 120 Pedagogia Terapèutica i 975 Educació Primària.

El Sindicat ha presentat una bateria de propostes per tal de fer més just, garantista i transparent el procés d’oposicions

STEPV ha criticat que aquesta negociació es produeix sense cap acord en el pacte d’estabilitat i sense la negociació de les plantilles, com a mínim, de primària, secundària i FP, retallades pel govern anterior per tal de recuperar i millorar el nombre de docents que necessiten els centres educatius per desenvolupar la docència i l’atenció a l’alumnat. El Sindicat ha anunciat mobilitzacions del col•lectiu de professorat interí que exigeix garanties per continuar treballant en cas que no supere les oposicions, de la mateixa manera que estan fent altres territoris com Andalusia.
El Sindicat ha presentat una bateria de propostes per tal de fer més just, garantista i transparent el procés d’oposicions per a les persones aspirants. Entre aquestes propostes, STEPV ha defensat l’anonimat de les persones aspirants en les proves, reducció d’aspirants per tribunal, dret a la revisió de les proves, rebuig a la distribució de places per especialitat ja que no és tan garantista, adaptacions a les persones aspirants amb situacions sobrevingudes derivades d’accidents o per maternitat, sorteig de tots els membres del tribunal, inclòs el president/a i que estiguen en actiu en l’especialitat concreta almenys els darrers 5 cursos, consulta dels resultats telemàticament, creació d’un tribunal exclusiu de baremació de mèrits i millores en l’annex del barem de mèrits.
Aquesta convocatòria ve marcada per les novetats incorporades pel RD 84/2018, que modifica el RD 276/2007 marcat pel Ministeri d’Educació valorades com a insuficients per part del STEPV. Aquestes modificacions són la ampliació de les boles a extraure per a fer la realització de la prova tema escrit, en l’especialitat d’Educació Primària són 4 boles i a la resta d’especialitats del Cos de Mestres en són 3, i en la resta de cossos docents seran 5 boles. En la Fase de Concurs s’ha ampliat la puntuació màxima que es pot aconseguir, ja que la puntuació màxima per experiència docent s’amplia fins a 7 punts i calen 10 anys per a obtindre la puntuació màxima. I també s’ha modificat la ponderació entre la Fase d’Oposició i la Fase de Concurs per a obtindre la puntuació global del concurs-oposició a un 60% oposició i 40% concurs.
A més a més d’aquestes novetats del Ministeri, Conselleria d’Educació implementarà altres novetats en la present convocatòria d’oposicions que s’han tractat avui en mesa sectorial com és la implementació de processos telemàtics en la inscripció a les oposicions i en els processos de reclamacions als llistats d’admesos i exclosos. És així com advertim al professorat a realitzar les gestions prèvies oportunes per tal d’obtindre el certificat digital o el sistema cl@u en el cas de voler participar en els processos selectius.
La intenció de la Conselleria d’Educació és reprendre la proposta de repartiment de les places per tribunal, a la qual cosa STEPV s’ha posicionat en contra degut al efectes més negatius que positius que va tindre en les convocatòries d’oposicions darreres on es va articular.
Finalment, per aquelles persones aspirants que no tinguen la competència lingüística en valencià, s’articularan proves prèvies per a obtindre C1 i Capacitació Valencià segons siga el cas.


Comentaris

Tomás De Juan Saura

15 març 2018 / 22:01 h

Lo que no se puede permitir es que muchos interinos estén intentando sacar horas para intentar estudiar, cosa que resulta muy difícil sobre todo trabajando y con familia. Y haya gente que se desactiva de la bolsa, tenga tiempo para estudiar y cobre el paro. Debería valorarse de alguna manera a la gente que trabaja el año de oposiciones. También habría que hablar en cierta medida de que las oposiciones se pueden comparar con el deporte, un atleta de 25 años no compite con las mismas condiciones que un atleta de 40 pq ha perdido capacidades y es prácticamente imposible que le gane, eso símil se puede aplicar a la hora de estudiar. Pero en fin esta es una batalla perdida


Alejandro Vazquez Felipe

18 març 2018 / 14:00 h

Yo no hace mucho escribí una sugerencia al STEPV de cara a la negociación sobre las oposiciones,  que considero fundamental. Aún estoy esperano contestación y ya veo que se ha ignorado, como todas las sugerencias que he hecho últimamente. Os estáis cubriendo de gloria últimamente. Ahí dejo el mensaje que envié al STEPV:
Buenos días,
Sugerencia para la convocatoria de oposiciones: para evitar un exceso de subjetividad en el tribunal y tener evidencias sobre las que apoyar una reclamación: todas las comparecencias de los opositores frente al tribunal deben ser grabadas por cámara. En muchas oposiciones ya se hace. Se debería hacer hincapié en esto porque son muchos los casos de arbitrariedad por parte de los tribunales, con total impunidad. Espero respuesta confirmando que se tratará la sugerencia.
Gracias. Saludos cordiales.
Alejandro


STEPV

20 març 2018 / 19:32 h

Hola Alejandro,
STEPV estudia totes les propostes que ens arriben quan es convoca una mesa de negociació i demanem a l’afiliació que ens facen arribar les seues propostes. Moltes vegades és impossible contestar totes les propostes que ens fa arribar l’afiliació, ja que en algunes meses com les oposicions són moltíssimes i intentem contestar amb les notes de premsa que enviem després de la Mesa.
Des del Sindicat li hem fet arribar a la Conselleria la proposta de enregistrar les actuacions individuals dels i les aspirants com ja es fa en algunes proves de certificació de les EOI.
La proposta de gravar les actuacions de les persones aspirants no és nova i la contemplem en especialitats concretes en què s’ha de fer algun exercici pràctic que no deixa constància escrita, especialment en especialitats d’ensenyaments artístics, on se’ns ha demanat després de les últimes oposicions.
En el teu cas, com ens vas demanar una resposta avui t’hem contestat per mail.


Alejandro Vazquez Felipe

20 març 2018 / 20:27 h

Muchas gracias por contestar y por trasladar la propuesta a Conselleria. Espero que te vaya adelante porque sería muy importante de cara hacia la transparencia. Si te encuentras con una decisión arbitraria del tribunal, hasta ahora era tu palabra contra la de cinco con presunción de veracidad, sin ningún tipo de pruebas fehacientes en las que basar una reclamación. Es importante hacer ver a Conselleria la importancia de incluir estas propuestas. Saludos cordiales.


Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR