Diversificació curricular

Sol·licitud de continuïtat del programa de diversificació curricular

Sol·licitud de continuïtat del programa de diversificació curricular

sol·licitud diversificació curricular continuïtat

 Atenció a la diversitat

PDF

Sol·licitud d’autorització del programa de diversificació curricular

Sol·licitud d'autorització del programa de diversificació curricular

sol·licitud diversificació curricular autorització

 Atenció a la diversitat

PDF

ORDE de 16 de juny de 2008, per la qual es regula el programa de diversificació curricular en ESO

ORDE de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el programa de diversificació curricular en l’educació secundària obligatòria (DOCV 20/06/08).

regulació ordre diversificació curricular atenció diversitat 2008

 Atenció a la diversitat

PDF