DOGV Capçaleres

DOGV del 31 maig 2017

DOGV de 31/05/2017, Núm 8052

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Señalización con radicales libres de oxigeno en células madre: importancia en medicina regenerativa. CPI-17-153». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2014-056).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «High efficiency hybrid tándem cells with crystalline silicon and thin film photovoltaic technologies (HIEFF).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Frailty management optimisation though EIP AHA commitments and utilisation of stakeholders input (FOCUS), CPI-17-156».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a especialista de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Lectura crítica en internet: evaluación, desarrollo e intervención. CPI-17-151».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A chemical approach to molecular spin qubits: decoherence and organisation of rare earth single ion magnets (DECRESIM). CPI-17-155».

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2017, del rector, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses, el tribunal de selecció i la data i el lloc de celebració del primer exercici del procés específic de promoció interna per a l’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, cos/escala tècnic superior de promoció lingüística, perfil comunicació (PF1646), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2017, del rector, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses, el tribunal de selecció i la data i el lloc de celebració del primer exercici del procés específic de promoció interna per a l’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori (PF497), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2017, del rector, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses, el tribunal de selecció i la data i el lloc de celebració del primer exercici del procés específic de promoció interna per a l’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, cos/escala tècnic superior facultatiu, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2017, del rector, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses, el tribunal de selecció i la data i el lloc de celebració del primer exercici del procés específic de promoció interna per a l’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, cos/escala tècnic superior de laboraroti (PF1030), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valecià.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2017, del rector, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses, el tribunal de selecció i la data i el lloc de celebració del primer exercici del procés específic de promoció interna per a l’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori (PF1031), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2017, del rector, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses, el tribunal de selecció i la data i el lloc de celebració del primer exercici del procés específic de promoció interna per a l’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori (PF1623), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2017, del rector, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses, el tribunal de selecció i la data i el lloc de celebració del primer exercici del procés específic de promoció interna per a l’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, cos/escala tècnic superior (PF1872), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valecià.

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2017, per la qual es publica el resultat del concurs per a la provisió d’una plaça de professorat contractat doctor en l’àrea de coneixement de Física Aplicada del Departament de Física.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Acadèmia Valenciana de la Llengua
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord número 68/2017, de 18 de maig de 2017, de la Junta de Govern, pel qual s’adjudiquen sis beques per a fer pràctiques de formació en Lingüística Aplicada i en Informàtica, en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2015-2016.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017.