DOGV Capçaleres

DOGV del 30 octubre 2017

DOGV de 30/10/2017, Núm 8159

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits i de resultes per a les funcionàries i funcionaris del grup A (subgrup A2) de l’escala de gestió universitària i del grup C (subgrup C1) de l’escala administrativa, d’administració general.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fomento de la investigación y la innovación. CPI-17-291».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fomento de la investigación y la innovación. CPI-17-292».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Provision of services relating to on-clinical, pharmacological research. CPI-17-289».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fomento de la investigación y la innovación. CPI-17-293».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio de colaboración para el fomento, investigación e innovación de las políticas de empleo desde la perspectiva del desarrollo territorial, en el marco del plan «Avalem territori». CPI-17-294».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dos places de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio de colaboración para el fomento, investigación e innovación de las políticas de empleo desde la perspectiva del desarrollo territorial, en el marco del plan «Avalem territori». CPI-17-295».

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. (Projecte ECA, Estación de Climatología Aplicada, codi 11I221, grup investigació 224).