DOGV Capçaleres

DOGV del 27 octubre 2017

DOGV de 27/10/2017, Núm 8158

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a especialista de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades para los sistemas de difusión estadística de la DGT. CPI-17-281».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo y mantenimiento evolutivo y correctivo de la aplicación SIGRID. CPI-17-282».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Investigaciones astrofísicas en radio e infrarrojo cercano con gran resolución angular. CPI-17-287», Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2014-057).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Identificación y caracterización biotecnológica de levaduras aisladas a partir de residuos de la industria agroalimentaria. CPI-17-288».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones admeses i excloses i el tribunal que ha de jutjar les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil: Proteòmica) convocades per Resolució de 22 de març de 2017.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Redacción del plan estratégico territorial, sostenible, integrado y participado del municipio de Ribarroja de Turia (2017-2025). CPI-17-290».