DOGV Capçaleres

DOGV del 26 octubre 2017

DOGV de 26/10/2017, Núm 8157

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents de la Generalitat.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Colaboración para el desarrollo del proyecto Procesado de los datos del evaluador de la visión automatizado (EVA). CPI-17-279».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Homeostasis molecular en el dogma central: Recambio de MRNAS y proteínas y los mecanismos de comunicación cruzada entre ellos. CPI-17-283», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevos desafíos en el estudio del bienestar laboral en el escenario de salida de la crisis. Estudio internacional de la calidad del empleo, factores personales, generacionales. CPI-17-284», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevos desafíos en el estudio del bienestar laboral en el escenario de salida de la crisis. Estudio internacional de la calidad del empleo, factores personales, generacionales. CPI-17-285», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Unidad de Excelencia «María de Maeztu» (2016-2019). CPI-17-286», finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre autoritzat de nova creació d’ensenyaments esportius denominat Altorendimiento, a Alcoi.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’incrementa l’import màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 28 d’abril de 2017, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització a les escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dóna publicitat a l’increment del crèdit que finança les ajudes per a infraestructures i equipament d’I+D+i PO FEDER 2014-2020, per a l’exercici 2017.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2017, del director de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, sobre eleccions a consells escolars dels centres superiors d’ensenyances artístiques de la Comunitat Valenciana.