DOGV Capçaleres

DOGV del 20 octubre 2017

DOGV de 20/10/2017, Núm 8153

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 154/2017, de 6 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 155/2017 de 6 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Conformació per Emmotllament de Metalls i Polímers

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 156/2017, de 6 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix, per a la Comunitat Valenciana, el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Màrqueting i Publicitat.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 157/2017, de 6 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 158/2017, de 6 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Estètica i Bellesa.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant
CORRECCIÓ d’errades de la convocatòria de places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral de 6 d’octubre de 2017.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’autoritzen per a impartir els cursos preparatoris de les proves d’accés els centres que figuren en l’annex d’aquesta resolució.