DOGV Capçaleres

DOGV del 18 octubre 2017

DOGV de 18/10/2017, Núm 8151

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2017-2018.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio de las propiedades ópticas, microfísicas y radiativas de los aerosoles atmosféricos, obtenidas a partir de medidas realizadas en la columna atmosfèrica. Aplicación a la Comunidad Valenciana. CPI-17-266», Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2014-058).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Redes de chaperonas en infecciones víricas respiratorias. CPI-17-269». Programa SEJI 2017 (Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors)» (SEJI/2017-006).

Universitat de València
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Analizar la situación del alumnado y del sistema educativo en la educación obligatoria en la ciudad de València y su evolución histórica, así como la formación de estudiantes en esta materia. CPI-17-258».

Universitat de València
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 3 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Preventing and remediating degradation of soils in Europe through land care (RECARE). CPI-17-262».

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la Convocatòria 26/2017, de 23 de juny de 2017.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’incrementa l’import màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018.