DOGV Capçaleres

DOGV del 13 octubre 2017

DOGV de 13/10/2017, Núm 8148

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades del Decret 41/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic/a superior en caracterització i maquillatge professional.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades del Decret 100/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Activitats Comercials.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dos places d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Frailty management optimisation though eip aha commitments and utilisation of stakeholders input (FOCUS). CPI-17-263».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sentinels synergy for agriculture (SENSAGRI). CPI-17-261».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Land and ecosystem degradation and desertification: assessing the fit of responses - LEDDRA. CPI-17-262».

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei. (Grup d’investigació GEOTEC: Geospatial Technologies Research Group).

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2017-2018.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre privat de Formació Professional IG Formación, d’Alacant, per a impartir un cicle formatiu en la modalitat semipresencial o a distància.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, de la Direcció General d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de beques academicoesportives per a esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018.