DOGV Capçaleres

DOGV del 12 abril 2017

DOGV de 12/04/2017, Núm 8020

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, (perfil: difracció RX (pols i monocristall) d’aquesta universitat. (Oferta d’ocupació pública UVEG 2015). [2017/2496] (pdf 523KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil: citometria i cultius cel·lulars d’aquesta universitat.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil: Genòmica) d’aquesta universitat. [2017/2536] (pdf 511KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil: Proteòmica) d’aquesta universitat. [2017/2537] (pdf 545KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil: Conservació preventiva) d’aquesta universitat. [2017/2595] (pdf 550KB)

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2017, del director territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de nomenament de directors i directores de centres integrats públics de Formació Professional, que depenen de l’Administració educativa. [2017/3145] (pdf 146KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2017, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017. [2017/3165] (pdf 231KB)

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Extracte de la Resolució de 5 d’abril de 2017, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017. [2017/3153] (pdf 147KB)

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es cataloga el Col·legi d’Educació Infantil i Primària Cardenal Cisneros d’Almassora (12000236) com a centre d’escolarització preferent d’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat motriu. [2017/3128] (pdf 144KB)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 28 de febrer de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals l’article 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius. [2017/3117] (pdf 474KB)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 28 de febrer de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat. [2017/3120] (pdf 372KB)

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY15/CD10A/59. Servei de revisió tecnicolegal i inspeccions periòdiques d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en centres docents públics de la Comunitat Valenciana. [2017/3173] (pdf 165KB)