DOGV Capçaleres

DOGV del 14 juny 2018

DOGV de 14/6/2018, Núm 8317

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en l’annex. Expedient número 2018/317 i altres.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana indicats en l’annex. Expedients número 2017/234 i altres.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil Municipal de primer cicle denominada L’Escoleta, d’Ador, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil Municipal de primer cicle denominada El Solet, de Xeresa, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil Municipal de primer cicle denominada María Jose Such Rigla, de Navarrés, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil Municipal de primer cicle denominada Mixinetes, d’Almoines, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de concerts educatius a la Comunitat Valenciana d’Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial Específica i Educació Especial de Suport a la Integració, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.