DOGV Capçaleres

DOGV del 13 juny 2018

DOGV de 13/6/2018, Núm 8316

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 73/2018, de 8 de juny, del Consell, de creació del Consell Social de les Llengües.

II. AUTORITATS I PERSONAL

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
fRESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.

C) ALTRES ASSUMPTES

Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2018, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat, per la qual es publica l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY17/US00D/97. Servei d’impressió dels exercicis d’exàmens, de les còpies dels criteris de correcció i de la documentació necessària per a la realització de la prova d’accés a la universitat del curs 2017/18.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Resolució de 4 de juny de 2018, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret del Consell de reconeixement de certificacions lingüístiques, de certificacions per estudis de competències lingüístiques i de creació del Registre Administratiu de Certificats de Llengües.