DOGV Capçaleres

DOGV del 04 maig 2018

DOGV de 4/5/2018, Núm 8287

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2018-2019, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2018-2019, per a catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Resolució de 30 d’abril de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’amplia el termini de la licitació número CNMY18/IN10S/23. Redacció de projectes, direcció d’obres i altres treballs en la construcció de l’IES La Patacona d’Alboraia.