DOGV Capçaleres

DOGV del 03 maig 2018

DOGV de 3/5/2018, Núm 8286

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’accepta el desistiment de la sol·licitud d’autorització provisional per al curs 2018-2019 efectuada per l’Ajuntament de Llaurí, d’acord amb l’Ordre 8/2001, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableix el procediment d’autorització provisional previst en la disposició addicional segona, punt 2, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d’entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2018-2019. [2018/3894]

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Resolució de 27 d’abril de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’amplia el termini de la licitació CNMY18/IN10S/15. Redacció de projectes, direcció d’obres i altres treballs en la construcció del CEIP Nou Gran Alacant II de Santa Pola amb un perfil de 3 unitats d’Infantil primer cicle, 9 unitats d’Infantil, 18 unitats de Primària i menjador (540 comensals en dos torns).

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Resolució de 27 d’abril de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’amplia el termini de la licitació CNMY18/IN10S/14. Redacció de projectes, direcció d’obres i altres treballs en la construcció del CEIP Virgen Pobre de Xaló amb un perfil d’1 unitat de primer cicle d’Infantil, 4 unitats d’Infantil, 8 unitats de Primària, 8 unitats de Secundària Obligatòria i menjador (360 comensals en 3 torns).