DOGV Capçaleres

DOGV del 06 abril 2018

DOGV de 6/4/2018, Núm 8268

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 6/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de transport i manteniment de vehicles, per a les qualificacions professionals TMV197_2, Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles, TMV048_2, Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars, i TMV047_2, Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY18/IN10S/14. Redacció de projectes, direcció d’obres i altres treballs en la construcció/reposició del CEIP Virgen Pobre de Xaló, amb un perfil d’1 unitat de primer cicle d’Infantil, 4 unitats d’Infantil, 8 unitats de Primària, 8 unitats de Secundària Obligatòria i menjador (360 comensals en 3 torns).

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY18/IN10S/15. Redacció de projectes, direcció d’obres i altres treballs en la construcció del CEIP Nou Gran Alacant II de Santa Pola, amb un perfil de 3 unitats Infantil primer cicle, 9 unitats d’Infantil, 18 unitats de Primària i menjador (540 comensals en dos torns).

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY18/IN10S/23. Redacció de projectes, direcció d’obres i altres treballs en la construcció (reposició) de l’IES La Patacona, a Alboraia, amb un perfil previst de 20 unitats d’Educació Secundària Obligatòria, 4 unitats de Batxillerat i cafeteria.