DOGV Capçaleres

DOGV del 14 març 2018

DOGV de 14/3/2018, Núm 8254

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 4/2018, de 7 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de març de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2018, les subvencions per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals l’article 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Universitat Politècnica de València
Resolució de 15 de febrer de 2018, del rector, per la qual es nomenen els membres de la mesa de contractació administrativa de la Universitat Politècnica de València.