DOGV Capçaleres

DOGV del 12 març 2018

DOGV de 12/3/2018, Núm 8252

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’inclou un aspirant en la llista d’aspirants seleccionats en el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de professors d’Ensenyament Secundari convocat per l’Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’inclou una aspirant en la llista d’aspirants seleccionats en el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres convocat per l’Ordre 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2018, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del concurs escolar 2017-2018 Consumópolis 13: en la publicitat: tot val?

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY18/CD60A/1. Servei d’atenció i suport educatiu a l’alumnat amb ceguera o deficiència visual greu de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/CD20S/101. Servei de manteniment i atenció 24 hores del Complex Educatiu de Cheste.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY18/CD10A/16. Servei d’impressió de títols acadèmics no universitaris.