DOGV Capçaleres

DOGV del 08 març 2018

DOGV de 8/3/2018, Núm 8250

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/AT00A/82. Obres de construcció d’ascensor, adequació de baranes i demolició de mur en el CEIP Jaume I d’Elx.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY18/AT00A/006. Obres de construcció pista de frontó i realització d’una coberta en el pati del CEIP La Romana, a la Romana.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY18/CD10A/9. Servei de gestió del bo infantil.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/AT00A/81. Serveis de redacció de projecte, redacció d’estudi de gestió de residus, redacció d’estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució material d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució per a les obres de reparació, reforç i consolidació de l’estructura del bloc 1 i altres intervencions en l’IES Número 1 - Libertas, de Torrevieja.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/AT00A/103. Servei de redacció de projecte de retirada de fibrociment, reposició de coberta i reparació estructural, redacció de l’estudi de gestió de residus, redacció de l’estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució material d’obra i la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra retirada de fibrociment, reposició de coberta i reparació estructural en l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Orihuela.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/AT00A/80. Servei de redacció de projecte de retirada de fibrociment i reposició de coberta, redacció d’estudi de gestió de residus, redacció d’estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució material d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra retirada de fibrociment, reposició de coberta i reparació estructural en l’IES Antonio José Cavanilles d’Alacant.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/AT00A/50. Servei de redacció de projecte bàsic i d’execució, redacció d’estudi de gestió de residus, redacció d’estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució material d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra retirada de fibrociment i reposició de coberta en el CEIP Canals i Martínez d’Almoradí.