DOGV Capçaleres

DOGV del 07 març 2018

DOGV de 7/3/2018, Núm 8249

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2018.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY18/IN10S/10. Redacció del projecte bàsic i d’execució, incloent-hi derrocament, redacció de l’estudi de gestió de residus, redacció d’estudi de seguretat i salut, redacció del pla de control de qualitat d’obra, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, coordinació de seguretat i salut, redacció del programa de control de qualitat i desenvolupament del llibre de gestió de qualitat d’obra i documentació necessària per a la tramitació de l’instrument d’intervenció administrativa ambiental i projecte d’activitat, de les obres de construcció/reposició de l’aulari EIP de Vilanova d’Alcolea, seu del CRA Trescaire. 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY18/CT00A/12. Remodelació total de les cobertes de l’edifici i altres filtracions al Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega, Conservatori Superior de Música Salvador Seguí i Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló de la Plana.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY18/FP20S/19. Servei de realització de pràctiques d’alumnes de cicles formatius d’FP Química.