DOGV Capçaleres

DOGV del 06 març 2018

DOGV de 6/3/2018, Núm 8248

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’acorda la revocació de l’autorització per cessament d’activitats al centre privat d’Educació Infantil denominat Centro Maternal Infantil, de la Vall d’Uixó, amb codi 12007747.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ d’1 de març de 2018, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen els serveis mínims d’aplicació en la vaga general convocada el dia 8 de març de 2018, així com les parades parcials convocats per al mateix dia.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dóna publicitat al Pla de formació del personal examinador de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per a l’any 2018 i s’estableix el procediment que regula l’acreditació del personal examinador. [2018/2323]

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de març de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/IN10S/105. Redacció del projecte bàsic i d’execució, incloent-hi derrocament, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, coordinació de seguretat i salut, redacció de l’estudi de gestió de residus, redacció del pla i programa del control de qualitat, seguiment d’instal·lacions, fonamentació i estructures de les obres de construcció/reposició del CEIP Ausiàs March, en els Poblets-Setla.