DOGV Capçaleres

DOGV del 05 març 2018

DOGV de 5/3/2018, Núm 8247

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/PL11A/99. Servei de realització del treball d’estimació de l’impacte econòmic del valencià a la Comunitat Valenciana.