DOGV Capçaleres

DOGV del 29 març 2018

DOGV de 29/3/2018, Núm 8264

II. AUTORITATS I PERSONA

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 de febrer de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’inclou una aspirant en la llista d’aspirants seleccionats en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per Ordre 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 36/2018, de 23 de març, del Consell, pel qual s’autoritza la separació de la Facultat de Psicologia, Magisteri i Ciències de l’Educació per a la seua supressió; i la creació de les facultats de Psicologia, i de Magisteri i Ciències de l’Educació en la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 37/2018, de 23 de març, del Consell, pel qual s’estableixen les normes especials reguladores de la nova concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d’Educació Primària.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes econòmiques de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena: gaiates i colles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la traducció d’obres literàries realitzada per editorials per al foment del multilingüisme per a l’exercici pressupostari de 2018.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 38/2018, de 23 de març, del Consell, pel qual es crea a Elx un col·legi d’Educació Infantil i Primària, per desglossament del Col·legi Infantil i Primària Princesa de Asturias.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’atribueix la denominació específica de Marina Baixa a l’Institut d’Educació Secundària número 3 de la Vila Joiosa.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 13 de febrer de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY17/IN10S/23. Construcció de menjador escolar amb cuina en el Centre d’Educació Infantil La Paz de Bigastro. [2018/2998]

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Ampliació del termini de la licitació número CNMY17/IN10S/105. Redacció del projecte bàsic i d’execució, incloent-hi derrocament, i altres treballs relatius a les obres de construcció/reposició CEIP Ausiàs March als Poblets - Setla.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Ampliació de termini de la licitació número CNMY18/IN10S/10. Redacció del projecte bàsic i d’execució, incloent-hi derrocament, i altres treballs relatius a les obres de construcció/reposició de l’aulari EIP de Vilanova d’Alcolea, seu del CRA Trescaire.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/CS00A/96. Servei de redacció del Pla estratègic de l’activitat física i l’esport de la Generalitat (PEEGV).