DOGV Capçaleres

DOGV del 11 gener 2018

DOGV de 11/1/2018, Núm 8210

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY17/ISEACV/67. Subministrament material instruments musicals per a centres de l’ISEACV.