DOGV Capçaleres

DOGV del 02 gener 2018

DOGV de 2/1/2018, Núm 8203

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Salesianos Juan XXIII d’Alcoi.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Escuelas Pías-Malvarrosa de València.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l’educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l’educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a materials educatius innovadors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2017, del director de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), de la convocatòria d’assignacions econòmiques per a la realització de projectes d’investigació acadèmica en els centres superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2017-2018.