DOGV Capçaleres

DOGV del 18 octubre 2018

DOGV de 18/10/2018, Núm 8405

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, d’assignació d’hores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2018, de la Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència, per la qual s’adjudiquen i es deneguen les beques per a l’alumnat que realitzarà estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d’Educació a Distància a la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2018, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de nivell C1 de coneixements de valencià.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-20, sobre el procediment previst en l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització d’un Pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana, modificada per l’Ordre 2/2018, de 16 de gener, i s’estableix el calendari.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes L’Alacantí, de Sant Vicent del Raspeig, codi de centre 03018313.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes El Maestrat, de Vinaròs, codi de centre 12007279.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes Plana Baixa, a Vila-real, codi de centre 12007188.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Torrent, codi de centre 46031337.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes València-Benicalap, codi de centre 46036414.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes València - Quatre Carreres, amb codi de centre 46027127.