Borses de treball i professorat interí

Aragó: Règim de provisió de lloscs de professorat interí

DECRETO 51/2014, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen de provisión de puestos de trabajo de funcionarios docentes no universitarios por personal interino en la Comunidad Autónoma de Aragón.

aragó

PDF

Correcció d’errades a la convocatòria de comissions de servei de secundària i altres cossos 2014/15

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2014-2015, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

secundària i resta de cossos correcció d'errades comissions de servei 2014-15

PDF

Correcció d’errades a la convocatòria de comissions de servei del cos de mestres i FPA 2014/15

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2014-2015, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

cos de mestres correcció d'errades comissions de servei 2014-15

PDF