Publicades en DOCV les convocatòries de les comissions de serveis

29 / 04 / 2013

Sol·licituds de participació: del 20 al 23 de maig, ambdós inclosos
Anunci de participació (per qui participa des d’altres autonomies): del 15 al 17 de maig, ambdós inclosos
Peticions telemàtiques: del 3 al 7 de juny
Prèviament informarem del procediment
Consulta les convocatòries:
- Mestres: convocatòria DOCV
- Secundària i resta de cossos: convocatòria DOCV


Informacions i novetats sobre les Comissions de Servei

25 / 04 / 2013

Una volta ha passat l’esborrany per Mesa Sectorial el dimecres 24 d’abril, passem a confirmar-vos les informacions següents:

Els terminis exactes de presentació de les sol·licituds i la documentació justificativa dels motius al·legats encara no estan determinats, ja que depenen de la publicació de la resolució definitiva del Concurs General de Trasllats. Aquesta resolució està prevista, en principi, per a les dates següents:

  1. Cos de Mestres: 14 de maig
  2. Cossos de Secundària, FP, i ERE: 14 de maig

Depenent d’aquesta publicacio, s’habilitaran tres dies hàbils per entregar la sol·licitud i la documentació acreditativa dels motius.

Termini de petició telemàtica per a tots es cossos: del 3 al 7 de juny.

Prèviament a la sol·licitud i en la mateixa línia que en la convocatòria del curs passat, les persones que tenen destinació definitiva en una altra comunitat autònoma, han de presentar un anunci de participació:

  1. Cos de Mestres: del 8 al 10 de maig
  2. Cossos de Secundària, FP, i ERE: del 15 al 17 de maig

Com a novetat, enguany les comissions de servei dels centres experimentals plurilingües d’infantil i primària estan incloses en aquesta convocatòria i no tindran una convocatòria específica diferent.


Llistat definitiu comissions de servici en centres plurilingües

28 / 09 / 2012

Llistat definitiu comissions de servici en centres plurilingües


Llistat recursos de reposició de comissions de servei 2012/13

20 / 09 / 2012


Llistat provisional comissions de servei en centres plurilingües

20 / 09 / 2012

Llistat provisional comissions de servici en centres plurilingües


Llistats definitius de les comissions de servei

26 / 07 / 2012

Mestres

Resolució definitiva de comissions de serveis
Resolució
Llista definitiva

Secundària i altres cossos
Resolució definitiva de comissions de serveis
Resolució
Llista definitiva

Recursos de reposició contra les comissions definitives en l’Espai de l’Afiliació.


Resolució provisional de comissions de serveis

21 / 07 / 2012

Cos de mestres

Resolució
Llista provisional

Secundària

Resolució
Llista provisional

Reclamacions telemàtiques: des de les 00:00 hores del 21 de juliol de 2012 fins a les 23:59 hores del 23 de juliol de 2012.

La reclamació telemàtica es presentarà a través del següent enllaç, sense que puguen presentar-se documents addicionals a què van acompanyar a la seua sol·licitud:
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D’ENSENYANÇA SECUNDÀRIA
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D’ESCOLES D’IDIOMES
CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


Cos de mestres: Adjudicació de llocs en comissió de serveis en el programa experimental plurilingüe

06 / 07 / 2012


Obert el termini per a sol·licituds del cos de mestres

14 / 05 / 2012

S’ha obert el termini per entregar la sol·licitud de comissió de serveis per al COS DE MESTRES. El termini finalitza el divendres dia 18 de maig.


Correcció d’errades de les comissions de servei de secundària

04 / 05 / 2012

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 d’abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2012-2013, per a catedràtics i professors d’ensenyança secundària, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d’ensenyança secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.


Guia de les comissions de servei 2017


Regulació de les comissions de servei

Comissions de serveis: convocatòria per a secundària i resta de cossos 2018

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2018-2019, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

Correcció d'errades del 24 de maig.

PDF

Comissions de serveis: convocatòria per al cos de mestres 2018

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2018-2019, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes. Correcció d'errades.

PDF