Anuncis i convocatòries


Anuncis

17 / 10 / 2018


Anuncis

10 / 10 / 2018

Catedràtics de Música i Arts escèniques 2015: devolució de la documentació


Convocatòries

10 / 10 / 2018

Convocatòria per a l’obtenció dels títols de tècnics i tècnics superiors de FP

Publicada al DOGV de hui la Convocatòria per a l’obtenció dels títols de tècnics i tècnics superiors de FP.


Convocatòries

04 / 10 / 2018

Convocatòria de formació en centres, grups de treball i seminaris

El DOGV publica la onvocatòria de formació en centres, grups de treball i seminaris:
RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoquen les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris.

Procediment de sol·licitud dels PFC, dels grups de treball i dels seminaris

Termini per a presentar les sol·licituds dels PFC, els grups de treball i els seminaris començarà a les 00.01 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 23 d’octubre de 2018.

Sol·licituds: Per a sol·licitar els PFC, la coordinadora o el coordinador emplenarà el formulari d’inscripció corresponent utilitzant l’eina dissenyada per la Subdirecció General de Formació del Professorat a través dels seus serveis adscrits. Aquest formulari estarà localitzat en la pàgina web, http://www.ceice.gva.es (Educació i Investigació / Formació del professorat / Formació / Projectes de formació en centres). Quan es tracte de PFC intercentres, la sol·licitud serà emplenada només pel centre coordinador del projecte.

S’hi adjuntarà la certificació emesa per la secretaria del centre en la qual es faça constar l’aprovació del claustre, en els PFC intercentres s’hi adjuntaran tantes certificacions com centres hi participen. La plantilla del certificat es podrà obtindre en el formulari d’inscripció.

Sol·licituds: Per a sol·licitar els grups de treball i els seminaris, la coordinadora o el coordinador emplenarà el formulari d’inscripció corresponent. Aquest formulari estarà localitzat en la pàgina web http://www.ceice.gva.es (Educació i Investigació / Formació del professorat / Formació / Grups de treball i seminaris).

S’aportarà el certificat d’autorització de la direcció del centre per a ocupar els espais on s’hagen de realitzar les sessions de treball. La plantilla del certificat es podrà obtindre una vegada s’haja emplenat la sol·licitud i s’haja enviat/guardat correctament.

A més s’adjuntaran els documents de cessió dels drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública de totes les persones participants, segons el que s’indica en el punt catorze d’aquesta resolució.


Anuncis

03 / 10 / 2018

Llistats provisionals i definitius d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant

Llistats provisionals i definitius d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant.