Publicades al DOGV les convocatòries del concurs de trasllats 2020/21

02 / 11 / 2020


Adjudicació definitiva de places del concurs 2019/20

15 / 05 / 2020

El DOGV de hui publica les resolucions amb les adjudicacions definitives del Concurs de trasllats:

Llistats

Mestres

Secundària i resta de cossos

Inspecció

 


Relació de vacants definitives del concurs de trasllats 2019/2020

22 / 04 / 2020

Cos de mestres

Secundària i resta de cossos

Inspecció


Adjudicació provisional de destinacions del cos de mestres

06 / 03 / 2020

Reclamacions
Es disposa d’un termini de dos dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 7 de març de 2020 i conclourà el 10 de març de 2020. També pot usar-se aquest termini perquè els participants voluntaris renuncien al destinació obtinguda. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC:

Consulta de destinacions, reclamacions o renúncies: plataforma OVIDOC

Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica
Telèfon SAI: 961-207-685


Adjudicació provisional de destinacions del concurs de trasllats: secundària i resta de cossos_2020

06 / 03 / 2020

Reclamacions
Es disposa d’un termini de dos dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 7 de març de 2020 i conclourà el 10 de març de 2020. També pot usar-se aquest termini perquè els participants voluntaris renuncien al destinació obtinguda. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC:

Consulta de destinacions, reclamacions o renúncies: plataforma OVIDOC

Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica
Telèfon SAI: 961-207-685


Vacants provisionals del concurs de trasllats

28 / 02 / 2020


Informació sobre les vacants del concurs de trasllats

20 / 02 / 2020

Aquest matí ha tingut lloc en la Conselleria una reunió informativa amb els sindicats sobre la previsió de vacants que s’ofertaran en el concurs.
En la reunió s’ha facilitat l’esborrany de places per cossos i especialitats (totals i per intercomarcals) que en principi s’ofertaran per al concurs. Al final de la notícia enllacem el document.

La Conselleria ha explicat alguns criteris per a l’oferta de les vacants:
Infantil: mantenen la reserva de places que no s’ofertaran al concurs perquè les catalogaran amb el B2 d’anglés en juliol. Una plaça en cada centre per cada tres unitats. STEPV ha manifestat que està en contra d’aquesta mesura perquè limita les places a ofertar en el concurs.
Infantil i Primària: es descompten els no funcionaments que es podran afegir si finalment es mantenen per al curs que ve.
En Secundària s’oferten els llocs amb un mínim de tres anys de funcionament. No es reserven places amb el B2 d’anglés, a diferència d’Infantil.
Orientació i AL: encara no s’han catalogat els llocs, per tant, s’oferten poques places. Des de la Direcció General d’Educació Inclusiva s’està definint el model d’Orientació, SPES, etc i es catalagoran les places i s’ofertaran al concurs quan finalitze aquesta feina, Previsiblement al pròxim concurs autonòmic d’ací dos anys.
En una primera lectura ràpida, STEPV ha observat que en alguns cossos com secundària i EOI no s’oferten suficients places perquè el professorat actualment en pràctiques obtinga una destinació definitiva en el concurs.
El Sindicat estudiarà les places ofertades i si detecta alguna anomalia les traslladarà a Conselleria. Per això és important que reviseu la vostra especialitat i ens comuniqueu qualsevol incidència a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)


Consulta ací l’esborrany de places que s’ofertaran en el concurs.


Cos de mestres. Personal provisional de les oposicions 2018

23 / 01 / 2020

Davant les consultes plantejades en relació amb la participació en el Concurs General de Trasllats del curs 2019-2020, del personal funcionari de carrera del cos de mestres que va superar el procediment selectiu convocat mitjançant Ordre 12/2018, de 17 d’abril, (DOGV Núm. 8277 / 19.04.2018) i que en l’actualitat encara no ha obtingut destinació definitiva, els comuniquem que de conformitat amb el que es preveu en la base sisena apartat f) de la Resolució de 25 d’octubre de 2019, per la qual es convoca el procediment de provisió de places del personal funcionari de cos de mestres, podran sol·licitar destinació per les especialitats de les quals siga titular.

Per això s’obri termini, des de les 15:30 hores del dia 23 de gener de 2020 fins a les 15:30 hores del dia 27 de gener de 2020, per a aportar mitjançant el correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic), el document justificatiu d’aquelles habilitacions que no es van aportar en el termini de sol·licitud de participació, el qual va finalitzar el 22 de novembre de 2019.

En conseqüència es prorroga el termini de petició telemàtica de places fins a les 23.59 hores del dia 29 de gener de 2020, per al personal funcionari de carrera del cos de mestres que va superar el procediment selectiu convocat mitjançant Ordre 12/2018 i que en l’actualitat encara no ha obtingut destinació definitiva.


Inici del termini de sol·licitud de destinacions via telemàtica del concurs de trasllats

20 / 01 / 2020

D’acord amb el que establix les bases 8 i 11 de la Resolució de 25 d’octubre de 2019, de la directora general de Personal Docent, s’obri termini de 7 dies naturals perquè els participants sol·liciten llocs per via telemàtica.

Presentació de peticions telemàtiques de llocs

Des de les 00:00 hores del dia 21 de gener de 2020 fins a les 23:59 hores del 27 de gener de 2020.

Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions o de les direccions o servicis territorials, i les oficines PROP prestaran el servici d’informació administrativa general i el registre de documents, en horari general d’obertura al públic de 9 a 15 hores, de dilluns a dijous, i de 9 a 14:30 hores, els divendres.

Els dijous a la vesprada, es prolongarà el servici d’informació administrativa general i el registre de documents, des de les 15 fins a les 19 hores ininterrompudament, en els edificis PROP següents:

Alacant: Rambla Méndez Núñez, 41
Castelló: Germans Bou, 47
València: Gregorio Gea, 27

Telèfons de consulta ací.

Accés al sistema
Important
Per a entrar en el sistema el nom de l’usuari s’omplirà de la manera següent: el DNI sense cap zero a l’esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA.
Per a l’ús i establiment de la seua contrasenya, seguisca les indicacions que venen en l’ajuda sobre la identificació en la plataforma telemàtica de petició de llocs.

La sol·licitud telemàtica es presentarà a través de l’enllaç següent:
Accés a Petició Telemàtica


Baremació concurs de trasllats: Llistat definitiu

20 / 01 / 2020

- Mestres
  Anunci
  Participants amb dret preferent
  Admesos per orde alfabètic
  Admesos per especialitat i barem
  Exclosos

Accés a consulta de puntuacions
De conformitat amb la base 12.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO ES POT INTERPOSAR CAP RECLAMACIÓ i s’haurà d’esperar que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.


- Secundària i altres cossos
  Anunci
  Participants amb dret preferent
  Admesos per orde alfabètic
  Admesos per especialitat i barem
  Exclosos

Accés a consulta de puntuacions
De conformitat amb la base 15.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO ES POT INTERPOSAR CAP RECLAMACIÓ i s’haurà d’esperar que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.
 
- Inspecció educativa
  Anunci
  No hi ha participants amb dret preferent
  Admesos per orde alfabètic
  No hi ha participants exclosos

Accés a consulta de puntuacions
De conformitat amb la base 10.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO ES POT INTERPOSAR CAP RECLAMACIÓ i s’haurà d’esperar que la Direcció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.


    Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica
  Telèfon SAI: 961-207-685