Què faig després de les adjudicacions?

Petita guia per als passos a seguir, tant si t'han adjudicat com si no.

Adjudicacions

Llistat de llocs oferits per a l’adjudicació del 31 de maig

30 / 05 / 2013

Llistat provisional de llocs oferits per a l’adjudicació del 10 d’abril

09 / 04 / 2013

Llistat provisional de llocs oferits per a l’adjudicació del 27 de febrer

26 / 02 / 2013

Llistas provisionals de llocs oferits per al 6 de febrer

05 / 02 / 2013

Nou llistat provisional de llocs oferits per a l’adjudicació contínua del 9 de gener

08 / 01 / 2013
Nou llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 9 de gener de 2013 de Mestres, Secundària i Altres Cossos. Consulta'l ací

Canvi de data del procediment d’adjudicació contínua

04 / 01 / 2013
Segons la Conselleria "Amb la finalitat de permetre que els centres graven a ITACA les altes produïdes durant les vacacions com a conseqüència de la incorporació dels titulars a les seues places, així com la correlativa incorporació dels interins a les borses per a poder ser adjudicataris en el procediment, es posposa l'adjudicació del dia 7 de gener de 2013 al dia 9 de gener de 2013, per a no perjudicar els interessos d'aquells amb millor dret". Més informació ací

Llistat provisional de llocs oferits per a l’adjudicació del 7 de gener de tots els cossos

03 / 01 / 2013

Adjudicacions continues a partir del 7 de gener

19 / 12 / 2012
Les adjudicacions contínues seran a partir del dia 7 de gener i les vacants es publicaran el dia 4 de gener. El nou procediment substituirà definitivament el procediment d'adjudicacions d'inici de curs. Cal que tinguem en compte que, a hores d'ara, podem entrar en el programa de peticions per tal de modificar-les i que el programa estarà obert fins les 10 del matí del dia 7, moment en el que s'iniciarà el procés informàtic d'adjudicacions. Una volta publicats els llistats de llocs oferits publicats el dia 4, tindrem més informació per poder modificar allò que considerem convenient per tal d'ajustar la nostra petició final a l'oferta real: afegir, eliminar, o canviar d'ordre peticions. S'accedeix al programa des d'aquesta web Fem memòria La primera fase de les adjudicacions contínues es realitzà a principis del mes de novembre, i consistia en fer unes peticions de província, àrea, subàrea, localitat i/o centre, tenint en compte les nostres especialitats, els diferents tipus de llocs de treball (vacant, substitució determinada i substitució indeterminada), i si són itinerants i/o a temps parcial. Podem fer quantes sol·licituds vullguem fins el moment en què es tanque el programa per adjudicar. Cal recordar que, com que ja tenim una sol·licitud sempre entregada, no ens poden excloure de la borsa per no participar en un acte determinat: la nostra última petició està sempre enregistrada. En cas que se'ns adjudique un lloc de treball, la Conselleria ens enviarà un e-mail. No obstant això, com que el sistema és nou i cal que tinga rodatge, el més recomable és estar pendent de la web del sindicat per veure les publicacions dels llistats tant de vacants ofertades com de persones adjudicades.

Nou termini de presentació de sol·licituds en el procediment d’adjudicació contínua

26 / 11 / 2012
El 27 de novembre de 2012 es torna a obrir l’aplicació per a presentar o modificar les sol·licituds ja presentades. Aquells que no van presentar la sol·licitud del 5 al 15 de novembre de 2012 i han justificat degudament la no participació disposen d’un termini de 5 dies per a presentar la sol·licitud telemàtica. ATENCIÓ: S’advertix que realitzar la sol·licitud telemàtica per al procés d’adjudicacions contínues NO exclou l’obligació de realitzar, en el cas d’estar convocat, la petició telemàtica de les adjudicacions setmanals ja que, fins a nou avís, seguiran realitzant-se les habituals adjudicacions (en la pàgina web apartat: Adjudicacions d’inici de curs).

Atenció: Inici de les Adjudicacions Contínues en Règim d’Interinitat

05 / 11 / 2012
Del 5 al 15 de novembre. Assisteix a les assemblees informatives de STEPV.

S’obri el termini de 10 dies hàbils per a realitzar la sol·licitud telemàtica de les adjudicacions contínues: del 5 al 15 de novembre del 2012.

ATENCIÓ: S’adverteix que realitzar la sol·licitud telemàtica per al procés d’adjudicacions contínues des del 5 al 15 de novembre NO exclou l’obligació de realitzar també la petició telemàtica de les adjudicacions setmanals que es realitzen, fins que estes últimes es deixen de convocar.

La mesura s’adopta per a garantir que es continuen realitzant adjudicacions mentres es posa el funcionament el nou mecanisme d’adjudicacions contínues.

Així mateix, es recomana llegir les instruccions que es troben en la pàgina web de Conselleria en Adjudicacions > Adjudicacions contínues > Informació i Documentació > Instruccions, per a realitzar correctament la petició contínua i les instruccions que es troben en la pàgina web d’Adjudicacions > Adjudicacions de principi de curs per a realitzar correctament la petició d’adjudicacions setmanals o adjudicacions de principi de curs.

Assemblees de STEPV sobre les adjudicacions contínues

                                                                                                                                           
PoblacióLlocDiaHora
AlacantSeu del Sindicat, Glorieta Poeta Vte. Mogica 5-12Dijous 8 de novembre17:30h
AlcoiSeu del Sindicat, C/ Oliver, 1-5éDimecres 7 de novembre17:30hh
AlgorfaCEIP M. CervantesDimarts 13 de novembre17h
Elx Seu del Sindicat, C/ Maximilià Thous, 121Dijous 8 de novembre17:30h
Alzira 1Seu del Sindicat, c/ Luis Suñer, 28-16Dilluns 12 de novembre18h
GandiaSeu del Sindicat, c/ Sant Pasqual, 13-1Dijous 8 de novembre17:30h
Sagunt i PortEscola de MúsicaDijous 8 de novembre17:30h
València 1Seu del Sindicat, C/ Juan de Mena, 18Dijous 8 de novembre12h
València 2IES AbastosDilluns 12 de novembre18h
XàtivaSeu, C/ Portal del Lléo 8, 2n-ADilluns 12 de novembre18h
CastellóSeu, C/ Marques de Valverde, 8Dimecres 7 de novembre18h

Requisits dels llocs FPA Comunicació Valencià Anglés

26 / 09 / 2012

Com reclamar errades en les adjudicacions i per agilitzar les gestions de reclamació?

19 / 09 / 2012

Anar a Conselleria per fer una reclamació del cas i ens feu arribar una copia de la documentació presentada per registre d’entrada.
Abans de fer una reclamació cal que ens informem bé i que justifiquem documentalment:

 • Respecte a les places que ixen en el llistat de vacants però desprès no adjudiquen: És possible que en el llistat provisional hagueren aparegut places que realment no existeixen (cosa que ja passar en juliol), o que estigueren mal catalogades (p.e., que una itinerant apareguera com a no itinerant, que una completa apareguera com a una parcial, o viceversa, etc). Com a personal afectat d’eixa especialitat podeu telefonar als centres per vore que ha passat i, si no està mal catalogada i no ha eixit en l’adjudicació, ens feu arribar la informació per poder fer les gestions oportunes.
 • Respecte a les irregularitats en les adjudicacions per número d’ordre, feu la reclamació i adjunteu tota la documentació que justifique el cas i ens feu arribar una còpia.

Oposicions

La situació administrativa del professorat no definitiu i opositor

Documentació que cal presentar per a donar-se d’alta en nòmina

Funcionariat de carrera i en pràctiques en situació d’alta, el 31 d’agost de 2012, en la nòmina docent de qualsevol de les tres direccions territorials d’Educació.

 • Sense canvi d’especialitat. La diligència d’incorporació que figura al peu de la credencial de presentació al centre s’ha de formalitzar i remetre’s a la secció de personal corresponent. Termini: tres primers dies de setembre. En les direccions territorials solen habilitar un punt per poder entregar la credencial i no haver d’agafar número i fer cua de registre.
 • Funcionariat en pràctiques (que estiga repetint o haja prorrogat les pràctiques). A més, fotocòpia compulsada del títol acadèmic o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Amb canvi d’especialitat. A més del procediment anterior, dues fotocòpies compulsades del títol o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Canvi de província. A més dels documents dels supòsits anteriors, imprés normalitzat d’actualització de domicili i actualització de dades bancàries, si cal.Funcionariat de carrera que el 31 d’agost de 2012 no es troba d’alta en la nòmina de qualsevol de les tres direccions territorials.

 • Imprés normalitzat de recollida de dades personals i bancàries.
 • Imprés normalitzat de declaració per raó de la llei d’incompatibilitats i de no haver sigut separat ni inhabilitat de l’exercici de funcions públiques.
 • Imprés normalitzat de declaració per a l’IRPF.
 • Imprés normalitzat de jurament o prometença de lleialtat al rei i de guardar la Constitució.
 • Dues fotocòpies del document oficial d’identitat i dues més del NIF si en el carnet d’identitat no figura la lletra del codi fiscal.
 • Diligència d’incorporació original que figura al peu de la credencial de presentació.
 • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis o compte corrent, per consignar correctament els codis i els números de compte de l’entitat bancària corresponent.
 • Dues fotocòpies compulsades del títol acadèmic o de la certificació acadèmica de finalització d’estudis.
 • Certificat mèdic oficial en què es faça constar que no es pateix cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de les corresponents funcions.
 • Si no han cotitzat mai abans cal donar-se d’alta en la Seguretat Social.Notes importants

 • Els impresos normalitzats estan a la disposició de les persones interessades en els negociats d’informació i registre de les direccions territorials on s’han de donar d’alta en la nòmina, i en la web de la Conselleria (http://www.cefe.gva.es/per/val/adjudicaciones.htm) i del sindicat.
 • Per a fer efectiva la inclusió en la nòmina al setembre, és imprescindible la presentació de tota la documentació degudament emplenada abans del dia 5 d’aquest mes, en el negociat d’Informació i Registre de la direcció territorial corresponent.


Professorat opositor de 2011 i/o provisional

Ordre de les llistes
El professorat d’ordena per any d’oposició, i nota obtinguda. Hi apareixeran llistats amb les persones ordenades per especialitats. En el cas d’adjudicar places a les quals hi poden optar diverses especialitats (per exemple, les especialitats de FPA de secundària), la Conselleria entrecreuarà l’ordre de cada llistat d’origen.
La nova situació
El professorat que durant el curs 2011/12 ha superat la fase de pràctiques s’incorpora als centres com a funcionari/a provisional o en expectativa de destinació. Al llarg del curs escolar 2011/12, caldrà tindre presents les qüestions següents:
Concurs general de trasllats
En el primer trimestre del curs, es convocaran els respectius concursos de trasllats per a cada cos. És obligatori participar-hi.
Funcionariat de carrera
Les persones que aproveu les pràctiques després d’una pròrroga o suspens, eixireu nomenades en el DOCV i en el BOE. Els últims anys, la publicació ha sigut en novembre.
Triennis i sexennis

 • Després del nomenament com a funcionaris de carrera, se’n pot sol·licitar el reconeixement si es poden completar triennis i sexennis amb l’addicció dels serveis públics anteriors.
 • Per als triennis, valen els serveis prestats en totes les administracions públiques, en qualsevol escala.
 • Per als sexennis, valen només els serveis prestats en les administracions públiques educatives com a docent.
 • Quant als triennis, a partir del segon, el reconeixement és automàtic i per al primer s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats correlativament en la sol·licitud (Annex II).
 • Quant als sexennis, recordeu que el Decret-Llei 1/2012 en paralitza el seu reconeixement fins el 2014. No obstant això, el més recomanable és sol·licitar-los quan ens pertoque per poder encetar la via de recurs.


Les retallades han afectat també les oposicions

Els Pressupostos Generals de l’Estat
En els pressupostos per a l’any 2012 es prohibeixen les Ofertes Públiques d’Ocupació. Enguany només s’han fet les oposicions en aquelles comunitats autònomes que havien publicat la seua OPO amb anterioritat als pressupostos. Aquesta mesura té un objectiu clar més enllà que estalviar diners: anar reduïnt el número de docents en el sistema públic de manera permanent. Com que el funcionariat de carrera ha de tindre garantit el seu lloc de treball, això pot ser un relatiu obstacle per eliminar vacants: sempre n’hauràs de tindre suficients per tot el funcionariat de carrera. Si, a més, afegim que l’administració valenciana s’ha negat a acordar un pla d’estabilitat per al professorat interí, el resultat és una minva de llocs de treball que no respon a una situació cojuntural de crisi, sinó al propòsit d’eliminar vacants permanents i, per tant, professorat.
El Reial Decret Llei 14/2012
Les retallades de Wert afegeixen un altra variable enverinada a la manca d’oposicions: mentre estiguen congelades totalment (com ocorre ara) o la taxa de reposició siga del 50%, les administracions educatives podran incrementar la ràtio d’alumnat per aula un 20%. O siga, menys vacants, menys professorat i més alumnat per aula. Una equació que només comporta menys treball, menys condicions laborals i menys qualitat educativa.

Temps Parcial

Horari setmanal d'obligada permanència en el centre Resta d'horari
Hores lectives Hores complementàries Total Hores compl. còmput mensual Hores lliure disposició Jornada laboral Percentatge

Jornada completa en els cossos de secundària

18 7 25 5 7,5 37,5 100%

Possibles contractes a temps parcial en els cossos de secundària

13 4 17 4 5 26 72,22
12 4 16 4 5 25 66,66
11 4 15 3 4,5 22,5 61,11
10 3 13 3,5 4 20,5 55,5
9 3 12 3 3,5 18,5 50
8 3 11 2,5 3 16,5 44,4
7 2,5 9,5 2 3 14,5 38,88
6 2 8 2 2,5 12,5 33,33
5 1,5 6,5 2 2 10,5 27,77
4 1 5 1,5 1,5 8 22,22
3 1 4 1 1 6 16,66

Itineràncies

Nova regulació de les itineràncies

Normativa


Ordre 44/2012, d’11 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d’un centre docent públic d’ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat. (DOCV 17/07/2012).
Altres normes d’aplicació: Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell (DOCV 30/05/2011), pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV 17/02/1997), sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, que el desplega (DOGV de 15/09/1998).

Definicions


Es diferencien tres tipus de llocs de treball que combinen docència en més d’un centre:
A) completats: si completem horari amb un altre centre de la nostra localitat, o de localitats limítrofes per evitar un desplaçament o supressió. Si són centres de localitats diferents, tindrem indemnització per quilometratge.
B) compartits: si són en centres de la mateixa localitat.
C) itinerants: si són en centres de localitats diferents.
Atés que els llocs docents itinerants i compartits tenen caràcter singular, l’adscripció a aquestes places és voluntària.

Règim i horari del professorat

 
El professorat complirà, en cada un dels centres, la part proporcional de l’horari complementari setmanal d’obligada permanència i complementari mensual al centre.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
El calendari laboral serà el que correspon al del centre d’adscripció.
La reducció horària de l’horari complementari serà la següent: fins a 60 km setmanals, dues hores de reducció; de 60 a 120 km, tres hores; de 120 a 160 km, quatre hores; de 160 a 200 km, cinc hores; de 200 a 240 km, cinc hores.
Quan el desplaçament setmanal supere els 200 quilòmetres setmanals, el professorat tindrà dret a la reducció d’una hora lectiva a més de les complementàries.
El nombre màxim de centres per a atendre és tres, excepte en el cas de centres rurals agrupats, en què el nombre màxim és cinc.
Els horaris seran elaborats, coordinadament, per les direccions d’estudis dels centres en què impartisca les seues ensenyances. En cas de desacord, els fixarà la Inspecció Educativa.

Càlcul i cobrament de les indemnitzacions


El professorat itinerant i el professorat d’horari completat en un altre centre de distinta localitat percebrà les indemnitzacions per quilometratge d’acord amb aquesta taula: 0,19€/km en el cas de turismes i 0,078€/km en el cas de motocicletes.
Quan en el mateix dia el professorat haja de desplaçar-se entre diversos centres, es computarà el desplaçament d’anada entre el centre d’adscripció i el més allunyat d’aquest, i només si hi ha docència posterior en el mateix dia al seu centre d’adscripció, podrà computar-se el desplaçament de tornada a aquest.
En cas d’accident de circulació, el professorat tindrà dret a les indemnitzacions que puguen correspondre per l’aplicació de l’article 6 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, que comprendran els danys propis no coberts per l’assegurança del professorat.

Centres


El professorat itinerant formarà part dels claustres de tots els centres en què impartisca la docència. En cas de coincidència horària, preferentment assistirà a la sessió del claustre del seu centre d’adscripció.

L’opinió del sindicat


La nova normativa d’itineràncies està directament relacionada amb les retallades provocades per l’augment de ràtios i de l’horari lectiu perquè ha provocat molts desplaçaments i supressions i la multiplicació de docents que han d’impartir docència en més d’un centre. L’ordre empitjora greument les condicions laborals del professorat com, entre altres aspectes, els següents:

 • la reducció ja no serà d’hores lectives sinó complementàries, quan és palés que el professorat itinerant i compartit ha de multiplicar l’atenció a l’alumnat i a famílies per a poder atendre tots els centres.
 • es continua sense actualitzar la normativa d’indemnitzacions pel que fa a la quantitat per quilòmetre (l’última revisió és del 2008).
 • les interines a partir del sisé mes d’embaràs, ja no podran suspendre transitòriament les itineràncies, amb el conseqüent perill per la seua salut.
 • es creen les compartides, però sense cap tipus d’indemnització per quilometratge.
Guia de les Adjudicacions 2018 Adjudicacions: preguntes freqüents

Espai de l'afiliació

Descarrega't tots els PDF de les distintes adjudicacions a l'espai de l'afiliació.


Guia de les àrees i subàrees

Aplicació d'ajuda en la localització geogràfica de les àrees i subàrees de les adjudicacions.

Accedeix
Com fer l'adjudicació contínua el curs 2013/14
portada
Guia del professorat interí 2012
Juny 2012

Història recent del nou acord de professorat interí subscrit el 23 de novembre de 2010. Aprovació i publicació del decret llei 1/2012 de mesures per a la reducció del dèficit. Preguntes freqüents i qüestions generades per l’aplicació d’aquest decret llei.